Update cookies preferences

Όροι Χρήσης

Το stellavildiridis είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου ρολογιών διαφόρων brands από την ελληνική εταιρεία «ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ονομαζόμενη «η Εταιρεία», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Κασσαβέτη αρ. 19, Ελλάδα (998158672 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών) Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές είναι σχεδιασμένες και απευθύνονται σε γενικό κοινό ενηλίκων και σε κάθε περίπτωση σε πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 16 χρόνων, όμως και πάλι μπορεί να απορριφθεί παραγγελία σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία ανηλίκων ανάλογα με το είδος και το ποσό της αιτούμενης συναλλαγής. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτής, προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν. Η Εταιρεία διατηρεί καταστήματα λιανικής πώλησης, οι διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα σε χωριστό πεδίο. 
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, υπό τον όρο ότι οι τροποποιημένοι όροι θα έχουν προηγουμένως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ανάρτηση των νέων όρων. 

I Πληροφορίες Προϊόντων
H Εταιρεία παραθέτει στην ιστοσελίδα της και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων, την τιμή τους, το κόστος μεταφοράς τους, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον τρόπο πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγράφει τα παραπάνω ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος εφόσον πρόκειται για ενημερωτική καταχώρηση σχετικά με προϊόν που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση αλλά αναμένεται να είναι μελλοντικά. Επίσης για προϊόντα των οποίων η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν συγκεκριμένων αιτούμενων χαρακτηριστικών από τον πελάτη, θα είναι διαθέσιμη σε απάντηση ηλεκτρονικού μηνύματος αιτήματος προσφοράς του υποψήφιου πελάτη στο οποίο θα συγκεκριμενοποιούνται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για τον προσδιορισμό της τελικής τιμής.  

II Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Κάθε εικονιζόμενο προϊόν θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Στην περίπτωση που – λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες, ή λόγω τεχνικού σφάλματος – προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, δεν είναι, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον χρήστη άλλο ισοδύναμο προϊόν, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές του με το αρχικά επιλεγέν. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως. Και στην περίπτωση που δεν υπαναχωρήσει, αλλά προβεί στην παραλαβή του προϊόντος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών από την παραλαβή του σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον όρο 3. 

III Δικαίωμα Υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων
Για κάθε ρολόι που πωλείται από την ιστοσελίδα της εταιρείας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, αφόρετο (πέραν της δοκιμαστικής εφαρμογής του στο χέρι του), με την αρχική του συσκευασία, την εγγύηση, τα εγχειρίδια λειτουργίας, με άθικτες τις ετικέτες που είναι τοποθετημένες πάνω του (τόσο με το ειδικό καρτελάκι της εταιρείας μας όσο και με τις ετικέτες του ίδιου του ρολογιού αναλόγως του τύπου και της κατασκευάστριας εταιρείας του), χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή τροποποίηση (ενδ. αφαίρεση τμήματος μπρασελέ) ή επέμβαση στο προϊόν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν. Ο πελάτης σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ PortaPorta, ενώ  προαιρετικά ο πελάτης θα επιβαρύνεται και με τα έξοδα ασφάλισης του προϊόντος κατά την αποστολή του για την περίπτωση της καταστροφής ή απώλειάς του (εφόσον επιλέξει την ασφάλιση του προϊόντος για την αποστολή). Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή καταστροφή του προϊόντος κατά την μεταφορά της αποστολής, για τον λόγο αυτό συστήνεται στον πελάτη να βεβαιώνεται για την ασφάλεια της συσκευασίας αποστολής. . 

Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή του αγαθού. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 2103633582 και κατόπιν να αποστείλει ηλεκτρονικά σχετική επιστολή στη διεύθυνση eshop@stellavildiridis.com, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό της παραγγελίας και προαιρετικά  τον λόγο επιστροφής του προϊόντος, για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία μας. Το ανωτέρω δικαίωμα δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που το πωληθέν προϊόν είναι κατασκευασμένο ή/και μεταποιημένο κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες, εξατομικευμένες προδιαγραφές του πελάτη. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει αν επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή να πιστωθεί στον λογαριασμό που διατηρεί στην Εταιρεία. Η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία εντός προθεσμίας 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος με όμοιο τρόπο με τον αρχικό τρόπο πληρωμής, εκτός εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε με αντικαταβολή οπότε σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας στον υποδειχθέντα από τον πελάτη τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον πελάτη.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ο χρήστης οφείλει, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τα παραπάνω εάν δεν επιστραφεί το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, συσκευασία και με άθικτες τις ετικέτες που είναι τοποθετημένες πάνω του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται. 

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες και φθορές των προϊόντων μετά την χρήση τους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση.Σημειώνεται δε ότι για την αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος και οποιουδήποτε είδους επισκευή των προϊόντων, αρμόδια είναι η οικεία αντιπροσωπεία. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μεταφορά και παραλαβή των προς επισκευή προϊόντων προς και από την εκάστοτε αντιπροσωπεία. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τους πελάτες.

•Επαναλαμβανόμενες επιστροφές

Η εταιρεία μας με την ανωτέρω πολιτική της διευκολύνει τους πελάτες της στην επιλογή προϊόντων μέσω του e-shop , ωστόσο εάν διαπιστωθεί πάγια συμπεριφορά επιστροφής προϊόντων (κατά την αναιτιολόγητη κρίση της Εταιρείας) από συγκεκριμένους πελάτες, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη/πελάτη από το e-shop ή/και να αρνηθεί κάθε επόμενη συναλλαγή.

IV Διαδικασία αγοράς προϊόντων

Κάθε χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης. 
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο χρήστης μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων του στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής της τράπεζας. Εάν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της απαιτείται άμεση επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία, ο χρήστης θα ενημερωθεί για την διαδικασία ακύρωσης και τυχόν έξοδα (π.χ. αποστολής, αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, και ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας, είναι δυνατόν να ισχύσουν έξοδα αποστολής, ακόμη και αν λόγω του ύψους της ακυρωθείσας παραγγελίας δεν προβλέπονταν έξοδα. 

V Τρόπος εξόφλησης

Η εξόφληση είναι δυνατόν κατ’ επιλογή του χρήστη, να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: με χρέωση πιστωτικής κάρτας, Paypal, κατάθεση σε υποδειχθέντα από την εταιρεία τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, με χρέωση χρεωστικής κάρτας,  με αντικαταβολή. Στην περίπτωση της αντικαταβολής η εξόφληση θα πραγματοποιείται με μετρητά στον διανομέα της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) και δεν δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, ενώ ο χρήστης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της αντικαταβολής σύμφωνα με τις χρεώσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών. 
Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων θα εκτελείται μόνον κατόπιν επιβεβαιωμένης εξόφλησης της παραγγελίας, πλην των παραγγελιών με αντικαταβολή.

VI Παράδοση πωληθέντων προϊόντων - Ασφάλεια

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Στα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας/κατασκευής υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Εταιρείας και αποδοχής από πλευράς του χρήστη. Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής και δεν ευθύνεται η εταιρία για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας πέραν των 30 ημερών ή πέραν του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

VII Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, ή τρίτων εταιρειών που έχουν επιτρέψει την χρήση του από την Εταιρεία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.